Om meg

Ettertenksom "view of my nostrils".

Mitt navn er Jakob Løvstad. Akkurat nå er jeg ved psykologisk institutt, UiO, for å ta profesjonsgraden i psykologi samtidig som jeg jobber med en dr.philos. Sistnevnte fokuserer på en ny metode for å håndtere de mange litt vanskelige følelsene og tankene vi mennesker kan ha i møte med livets mange sider. Det er relativt intensive prosesser som jeg også bruker med mine klienter, men min erfaring er at uten et sterkt emosjonelt engasjement, skjer det heller ikke så mye endring hos de som kommer til meg.

For å spole litt tilbake i tid, så begynte jeg opprinnelig som student ved NTNU og utdannet meg til å bli sivilingeniør i datateknikk, for deretter å forske i flere år. Parallelt med denne utdannelsen begynte jeg også min profesjonelle karriere i kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), som folk flest nå har blitt kjent med også her i Norge. Gjennom denne ti år lange reisen som proff, som klubbeier og til slutt landslagssjef for Norge, ble det fort veldig tydelig at mye av det som avgjør kamper, skjer i hodene på utøverne. De fleste trener hardt, spiser riktig og vil så gjerne, men det er mer som skal til for å nå til topps.

I 2005 ble det derfor viktig for oss å gå fra klassisk “sportscoaching” (god kultur, heie hverandre frem og alt det der) til å faktisk jobbe målrettet og bevisst med hva som skjedde i oss når vi skulle konkurrere. Vi prøvde ut klassisk livscoaching, mental trening, nevrolingvistisk programmering (NLP), hypnoterapi, kognitive metoder, avslapningsteknikker/meditasjon og veldig mye annet. Oppi alt sammen tok jeg også noen kurs og utdanninger på forskjellige områder som virket lovende.

Jeg var også fra 2006 med i det såkalte “sjekkemiljøet” som ble veldig populært i Norge mellom 2000 og 2010 omtrent. Dette var, sånn rent praktisk, en slags ekstrem transformasjon med et mål om å være mest mulig attraktive for kvinner. Og om vi var interessert i selvutvikling fra før, så ble nok alt enda mer satt på spissen i denne tiden. Det hele ledet også frem til min første publiserte bok, Alfa: En Manual, fra Kagge Forlag (2009) som da handlet om akkurat dette med attraksjon og seksualitet sett fra det mannlige perspektivet. Ikke minst holdt jeg en haug med kurs og fikk mye mediaoppmerksomhet i denne perioden.

Fra 2010 og frem til i dag tok innfallsvinkelen min en stadig mer både filosofisk og psykologisk vending, og verktøyene mine bar også preg av dette. Jeg jobbet med Palacky University i Tsjekkia for å utvikle noen kurs som var ment å hjelpe med såkalt “transformativ læring” – en mer dyptpløyende og reflekterende måte å tenke egen utvikling på. Dette endte med den kurspakken jeg fortsatt tilbyr i dag: The Arts. Den har riktignok gjennomgått, og gjennomgår stadig, flere revisjoner, men grunntanken har forblitt den samme. Dette ledet også til min tredje bok med samme navn som kurspakken. Og i 2015 ga jeg ut “Visdom fra Buret”, en bok som på mange måter satte et verdig punktum for mine 26 år som fighter og instruktør ved å formidle noen viktige lærdommer fra akkurat det miljøet.

Med min retur til akademia har mine intervensjoner og måter å jobbe på blitt mer preget av å hele tiden sjekke forskningen og etablere et godt empirisk fundament for det jeg gjør, både i sammenheng med enkeltklienter og grupper. Perspektivet er at det er viktig å ha både et godt eksperimentelt grunnlag for metodene man bruker, samtidig som det filosofiske bakteppet som driver prosessen skal være gjennomtenkt.

Så det er vel min historie i et nøtteskall. Send en mail i min retning om jeg kan være til hjelp.